Về việc phục hồi hoạt động phao 46 đoạn Bạch Đằng luồng hàng hải Hải Phòng

Thứ Năm, 09/08/2018, 16:29 GMT+7

HPG-128-2018

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Đoạn luồng

: Bạch Đằng

Tên báo hiệu

: Phao 46

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°48'53.3"

106°50'19.6"

20°48'49.7"

106°50'26.4"

         Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc khắc phục sự cố phao 46 trên đoạn Bạch Đằng luồng hàng hải Hải Phòng;

         Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 46 trên đoạn Bạch Đằng luồng hàng hải Hải Phòng đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã công bố thông báo hàng hải.

         Thông báo hàng hải số 245(T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 08/8/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực

Ghi chú:   - Hải đồ cần cập nhật VN50008, VN4N0008.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)