Công ty VISHIPEL tổ chức Hội nghị học tập quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Vishipel) – Sáng ngày 10/08/2018, Công ty VISHIPEL đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII tới toàn thể các cán bộ, đảng viên trong toàn Công ty qua 19 điểm cầu trực tuyến.
Các bài đã đăng
29/04/2021  |  254 Lượt xem
28/07/2020  |  395 Lượt xem
17/03/2020  |  440 Lượt xem
12/03/2020  |  293 Lượt xem
15/07/2019  |  1645 Lượt xem
27/03/2019  |  1350 Lượt xem
03/12/2018  |  1562 Lượt xem
20/09/2018  |  1565 Lượt xem
28/07/2018  |  1625 Lượt xem
05/04/2018  |  2368 Lượt xem
Trang 1 / 3