Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 19:00 ngày 22/07/2018

Chủ Nhật, 22/07/2018, 17:27 GMT+7

Tình hình chung: Vào lúc 13 giờ, ngày 22/07/2018 một dải hội tụ nhiệt đới cường độ mạnh trải dọc Vịnh Bắc Bộ, trong khi gió mùa Tây Nam có cường độ mạnh lan khắp vùng biển phía Nam.

Vịnh Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Khu vực Cảng Hải Phòng: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 4-5, giật cấp 6. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cam Ranh: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4-5. Biển động nhẹ .

Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Vịnh Thái Lan: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa .Gió Tây Nam đến Tây cấp 4 - 5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển Quảng Đông - Trung Quốc: Có mây, phía Đông có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4. Biển êm .

Khu vực Bắc Biển Đông: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4-5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy

Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4-5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực quần đảo Trường Sa: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Vùng biển Bunguran: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Nam đến Tây Nam cấp 4-5. Biển động nhẹ .