Dự báo thời tiết biển phục vụ các tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo cho 24 giờ kể từ 19 giờ, ngày 12/07/2018.

Thứ Năm, 12/07/2018, 17:37 GMT+7

1.Tuyến Hải Hà - Đảo Trần - Cô Tô Tỉnh Quảng Ninh:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Trần: cao nhất 4,1m lúc 17h05, thấp nhất 0,6m lúc 02h10.

2.Tuyến Hải Phòng - Bạch Long Vĩ Thành phố Hải Phòng:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió đông đến đông bắc cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng cao 0,5-1,5m. Thủy triều tại Đảo Hòn Dấu: cao nhất 3,6m lúc 16h15, thấp nhất 0,3m lúc 04h33.

3.Tuyến Cửa Việt – Cồn Cỏ Tỉnh Quảng Trị:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng cao 0,75-1,75m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cửa Việt: cao nhất 1,1m lúc 12h20, thấp nhất 0,2m lúc 05h19.

4.Tuyến Đà Nẵng – Hoàng Sa Thành phố Đà Nẵng:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại QĐ. Hoàng Sa: cao nhất 1,2m lúc 09h11, thấp nhất -0,0m lúc 17h14.

5.Tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn Tỉnh Quảng Ngãi:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây đến tây nam cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng cao 1,0-2,0m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Cảng Sa Kỳ: cao nhất 1,7m lúc 08h26, thấp nhất 0,1m lúc 17h14.

6.Tuyến Khánh Hòa – Trường Sa Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng cao 2,0-4,0m, biển động mạnh. Thủy triều tại Đảo Trường Sa Lớn: cao nhất 2,2m lúc 09h18, thấp nhất 0,2m lúc 17h32.

7.Tuyến Nha Trang – Hòn Nội Tỉnh Khánh Hòa:

Có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió tây nam cấp 4-5. Sóng cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Nha Trang: cao nhất 2,0m lúc 09h08, thấp nhất 0,2m lúc 18h02.

8.Tuyến Phan Thiết – Phú Quý Tỉnh Bình Thuận:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng cao 2,0-4,0m, biển động mạnh. Thủy triều tại Phan Thiết: cao nhất 2,0m lúc 10h22, thấp nhất 0,1m lúc 19h10.

9.Tuyến Vũng Tàu – Côn Đảo Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng cao 2,0-3,0m, có lúc trên 3,0m, biển động mạnh. Thủy triều tại Vũng Tàu: cao nhất 3,8m lúc 12h32, thấp nhất -0,1m lúc 20h03.

10. Trần Đề - Côn Đảo Sóc Trăng – Vũng Tàu:

Có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa. Gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Sóng cao 2,0-3,0m, có lúc trên 3,0m, biển động mạnh. Thủy triều tại Côn Đảo: cao nhất 3,7m lúc 13h37, thấp nhất 0,2m lúc 20h27.

11. Trần Văn Thời – Hòn Chuối Cà Mau:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Sông Đốc: cao nhất 1,1m lúc 14h51, thấp nhất 0,3m lúc 23h34.

12.Tuyến Rạch Giá – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Rạch Giá: cao nhất 1,3m lúc 14h56, thấp nhất 0,2m lúc 07h04.

13.Tuyến Rạch Giá – Nam Du Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 15h05, thấp nhất 0,3m lúc 06h17.

14.Tuyến Rạch Giá – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 16h43, thấp nhất 0,3m lúc 06h59.

15.Tuyến Kiên Lương – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 16h43, thấp nhất 0,3m lúc 06h59.

16.Tuyến Hà Tiên – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Hà Tiên: cao nhất 1,3m lúc 17h24, thấp nhất 0,6m lúc 08h48.

17.Tuyến Phú Quốc –Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 16h43, thấp nhất 0,3m lúc 06h59.

18.Tuyến Nam Du – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Nam Du: cao nhất 1,2m lúc 15h05, thấp nhất 0,3m lúc 06h17.

19.Tuyến Nam Du – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Thổ Chu: cao nhất 1,8m lúc 15h57, thấp nhất 0,2m lúc 09h35.

20.Tuyến Lại Sơn – Thổ Châu Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Hòn Sơn: cao nhất 1,3m lúc 15h11, thấp nhất 0,4m lúc 05h10.

21.Tuyến Lại Sơn – Phú Quốc Tỉnh Kiên Giang:

Có mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10 km. Gió tây nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Sóng cao 1,5-2,5m, biển động nhẹ. Thủy triều tại Đảo Phú Quốc: cao nhất 1,1m lúc 16h43, thấp nhất 0,3m lúc 06h59.

Trích nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

 

 

Các bài đã đăng
Trang 1 / 137