Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 19 giờ ngày 12/07/2018

Thứ Năm, 12/07/2018, 15:48 GMT+7

Tình hình chung: Vào lúc 13 giờ ngày 12/07/2018, dải hội tụ nhiệt đới trải dọc khu vực Bắc biển đông; trong khi gió mùa Tây nam có cường độ mạnh lan khắp vùng biển phía Nam.

Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió Đông đến Đông bắc cấp 4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh

Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Nam đến Tây nam cấp 4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh

Khu vực Cảng Hải Phòng: Có mây ,có lúc có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông bắc cấp 3.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cam Ranh: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây nam cấp 4 - 5. Biển động nhẹ.

Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy

Vịnh Thái Lan: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam đến Tây cấp 4-5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh

Vùng biển Quảng Đông - Trung Quốc: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Nam đến Đông nam cấp 4, biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh

Khu vực Bắc Biển Đông: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Nam đến Đông nam cấp 4, biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh

Khu vực Giữa Biển Đông: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam đến Nam cấp 5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Biển Đông: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Nam cấp 4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh

Khu vực quần đảo Trường Sa: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Vùng biển Bunguran: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.