Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 12/07/2018

Thứ Năm, 12/07/2018, 06:32 GMT+7

Tình hình chung: Vào lúc 01 giờ, ngày 12/07/2018 một dải hội tụ Nhiệt đới trải dọc từ 17-20 độ vĩ Bắc kết nối với vùng áp thấp lúc 01 giờ ngày 12/07/2018 ở khoảng 17.8-18.8 độ vĩ Bắc ; 109.0-110.0 độ kinh Đông; trong khi Gió mùa tây nam có cường độ mạnh lan khắp vùng biển phía Nam.

Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông bắc cấp 4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh

Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây bắc đến Tây cấp 4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh

Khu vực Cảng Hải Phòng: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông bắc cấp 3.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cam Ranh: Nhiều mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 4 - 5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh

Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy

Vịnh Thái Lan: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam đến Tây cấp 4-5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh

Vùng biển Quảng Đông - Trung Quốc: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Nam đến Đông nam cấp 4. Biển êm.

Khu vực Bắc Biển Đông: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam đến Nam cấp 4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh

Khu vực Giữa Biển Đông: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Biển Đông: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh  

Khu vực quần đảo Trường Sa: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Vùng biển Bunguran: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 4-5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.