Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 19 giờ ngày 11/07/2018

Thứ Tư, 11/07/2018, 18:00 GMT+7

Tình hình chung: Vào lúc 13 giờ, ngày 11/07/2018 một dải hội tụ Nhiệt đới trải dọc từ 17-20 độ vĩ Bắc kết nối với vùng áp thấp lúc 13 giờ ngày 11/07/2018 có vị trí vào khoảng 17.5-18.5 độ vĩ Bắc; 109.5-110.5 độ kinh Đông; trong khi gió mùa Tây nam có cường độ mạnh lan khắp vùng biển phía Nam.

Bắc Vịnh Bắc Bộ: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông bắc cấp 4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh                         

Nam Vịnh Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây bắc đến Tây cấp 4. Biển êm. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh

Khu vực Cảng Hải Phòng: Có mây ,có lúc có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông bắc cấp 3.                

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cam Ranh: Nhiều mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam  cấp 4 - 5. Biển động nhẹ.             

Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy               

Vịnh Thái Lan: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam đến Tây cấp 4-5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh                                

Vùng biển Quảng Đông - Trung Quốc: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên  10km. ở phía Tây : Gió Nam đến Đông nam  cấp 4 – 5, Biển động nhẹ. Ở phía Đông: Gió Tây đến Tây nam cấp 4-5, sau đó  tăng lên  cấp 6-7, Biển động mạnh. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.              

Khu vực Bắc Biển Đông: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam đến Nam cấp 4–5, giật cấp 6. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Giữa Biển Đông: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.                                    

Khu vực Nam Biển Đông: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên  10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 9. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.                   

Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên  10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 4–5, giật cấp 6. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh             

Khu vực quần đảo Trường Sa: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên  10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 9. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.                               

Vùng biển Bunguran: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 4-5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.