Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 10 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa

Thứ Ba, 10/07/2018, 08:14 GMT+7

THA - 08 - 2018

Vùng biển   : Thanh Hóa

Tên luồng   : Lệ Môn

Tên báo hiệu : Phao 10

Tọa độ địa lý :

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°46'18.4"

105°52'45.4"

19°46'14.8"

105°52'52.1"

      Căn cứ điện báo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố phao số 10 luồng hàng hải Lệ Môn - Thanh Hóa.

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 10 luồng hàng hải Lệ Môn -Thanh Hóa đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 10/7/2018.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)