Phục hồi hoạt động và điều chỉnh vị trí phao E2 báo hiệu bãi đá ngầm vịnh Lan Hạ

Chủ Nhật, 08/07/2018, 10:11 GMT+7

HPG-106-2018

Vùng biển                    : Hải Phòng

Tên báo hiệu                : Phao E2

Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 20°42'44.2"

 107°05'19.2"

 20°42'40.6"

 107°05'26.0"

            Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc hoàn thành công tác thả lại phao E2 báo hiệu bãi đá ngầm vịnh Lan Hạ;

            Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao E2 báo hiệu bãi đá ngầm vịnh Lan Hạ đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã công bố thông báo hàng hải với vị trí mới được điều chỉnh có tọa độ địa lý như sau:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°42'40.3"

107°05'26.2"

20°42'36.7"

107°05'32.9"

            Thông báo hàng hải số 167 (T)/2018/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 21/6/2018 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Bắc)