Giải pháp Thông tin Duyên hải phục vụ Tìm kiếm Cứu nạn

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Content

VISHIPEL khai thác Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam, cung cấp giải pháp thông tin tìm kiếm cứu nạn trên biển, hỗ trợ cho các hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển diễn ra nhanh chóng, hiệu quả, góp phần giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản.

Đối với các tàu thuyền hành trình trên biển khi gặp sự cố, Hệ thống Đài TTDH sẵn sàng tiếp nhận các báo động cấp cứu trên các phương thức:

 •     Thiết bị gọi chọn số (DSC) trong các dải VHF, MF, HF
 •     Inmarsat -B, -C, hoặc Fleet 77
 •     EPIRB
 •     Tần số 7903 kHz cho đối tượng là tàu thuyền đánh bắt hải sản.

Đối với các đơn vị Tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường tàu bị nạn: Hệ thống Đài TTDH là cầu nối thông tin giữa tàu bị nạn và phương tiện tìm cứu trên các phương thức:

 •     Thoại vô tuyến các dải VHF, MH, HF
 •     Inmarsat (Thoại, Telex, Email)

Phối hợp quốc tế trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn qua các kênh thông tin:

 •     Thoại, Email trong hệ thống Inmarsat
 •     FTP-VPN, AFTN... trong hệ thống Cospas-Sarsat

Phát quảng bá thông tin Cấp cứu – Khẩn cấp để tăng hiệu quả công tác Tìm kiếm Cứu nạn trên các phương thức:

 •     Navtex (tần số 518 kHz, 4209.5 kHz) qua mạng thông tin vô tuyến mặt đất
 •     SafetyNET qua mạng thông tin vệ tinh Inmarsat
 •     Thoại (kênh 16 VHF/ tần số 2182 kHz/ 8291 kHz/ 16420 kHz và 7903 kHz)