Công ty VISHIPEL tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018

Thứ Hai, 02/07/2018, 15:31 GMT+7

(Vishipel) - Sáng ngày 02/07/2018, Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và đưa ra phương hướng triển khai đồng bộ các kế hoạch đã đề ra.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018

Hội nghị do Ông Phan Ngọc Quang - Tổng Giám đốc Công ty điều hành với sự tham gia của Chủ tịch Công ty, các phó Tổng Giám đốc Công ty, lãnh đạo và chuyên viên các Phòng chuyên môn, lãnh đạo, các Đơn vị trực thuộc.

Hội nghị đã được nghe Ông Bùi Minh Hồng – Phó Tổng Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công ty đã đảm bảo thực hiện nhiệm vụ công ích do Nhà nước đặt hàng đối với dịch vụ công ích Thông tin duyên hải, đồng thời thực hiện cung cấp dịch vụ trực canh cấp cứu, dịch vụ phát thông tin an toàn hàng hải không theo chuẩn GMDSS bảo đảm thông tin liên lạc cho các tàu thuyền đánh bắt hải sản hoạt động trên vùng biển Việt Nam và vùng biển lân cận. Trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ thông tin vệ tinh có sự tăng trưởng tốt trong khi một số hoạt động khác gặp khó khăn do sự suy giảm của thị trường, sự thay đổi chính sách giá của các nhà cung cấp đầu vào…Trong bối cảnh đó, các đơn vị đã nỗ lực, linh hoạt chủ động tìm kiếm, mở rộng, phát triển thị trường mới, một số đơn vị thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe các tham luận về các vấn đề trọng tâm trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm bao gồm: Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ TTDH; Đánh giá triển khai áp dụng thí điểm Bộ tiêu chuẩn chức danh khai thác viên và kỹ thuật viên; Kế hoạch chuyển đổi vệ tinh Inmarsat từ thế hệ thứ 3 sang thế hệ thứ 4; Báo cáo đánh giá kết quả thử nghiệm dịch vụ quản lý giám sát phương tiện qua vệ tinh V-fms…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Phan Ngọc Quang - Tổng Giám đốc Công ty đã yêu cầu: Trong 6 tháng cuối năm 2018, các phòng chuyên môn liên quan, các đơn vị cần thực hiện nghiêm việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO vào hoạt động sản xuất và cung cấp dịch vụ TTDH; Đối với hoạt động kinh doanh, cần bám sát thực tiễn, triển khai các chính sách phù hợp với từng điều kiện thị trường của từng đơn vị; Công tác đào tạo, tự đào tạo nhằm nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn tiếp tục cần được đẩy mạnh và ưu tiên; toàn thể người lao động Công ty cần phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp để bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 đã đề ra.

Ông Phan Ngọc Quang - Tổng Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Tin bài và ảnh: Phòng Chính sách Kinh doanh