Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 19 giờ ngày 13/06/2018

Thứ Tư, 13/06/2018, 18:00 GMT+7

Tình hình chung: Vào lúc 13 giờ, ngày 13/06/2018 Gió Tây nam có cường độ trung bình đến mạnh lan khắp Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông.

Vịnh Bắc Bộ: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Khu vực Cảng Hải Phòng: Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 3-4.

Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cam Ranh: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây nam cấp 4-5. Biển động nhẹ.

Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 5, có lúc cấp 6; giật cấp 8. Biển động.

Vịnh Thái Lan: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 3-4. Biển êm.

Vùng biển Quảng Đông - Trung Quốc: Có mây, mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km. Gió Tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Khu vực Bắc Biển Đông: Có mây, mưa rào và rải rác có dông. Tầm nhìn xa từ 4-10km.Gió Tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Khu vực Giữa Biển Đông: Có mây, ở phía Đông có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 5, có lúc cấp 6; giật cấp 8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Khu vực Nam Biển Đông: Có mây, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 5. Biển động nhẹ.

Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Có mây, mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Khu vực quần đảo Trường Sa: Có mây, mưa rào và dông rải rác.Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Tây nam cấp 5. Biển động nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển Bunguran: Nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Tây nam cấp 3 – 4. Biển êm.