Đài TTDH Đà Nẵng huấn luyện an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ năm 2018

Thứ Tư, 11/04/2018, 09:01 GMT+7

(Vishipel) – Sáng ngày 06/04/2018, thực hiện hướng dẫn của Công ty, Đài TTDH Đà Nẵng đã tổ chức huấn luyện công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2018 cho toàn thể người lao động Đài.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác ATVS lao động, phòng chống cháy nổ trong bảo đảm an toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị. Đài TTDH Đà Nẵng đã tổ chức huấn luyện nhằm nâng cao ý thức chấp hành Quy định về công tác an toàn lao động – Phòng chống cháy nổ và các kỹ năng thực hành xử lý trong ATVS lao động, phòng chống cháy nổ cho tất cả người lao động tại Đài.  

Đài TTDH Đà Nẵng tập huấn ATVSLĐ - PCCN năm 2018

Hoạt động tập huấn, huấn luyện công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động và nghiệp vụ phòng chống cháy nổ diễn ra thường xuyên hàng năm góp phần giúp người lao động Đài trang bị những kiến thức và kỹ năng làm việc an toàn, các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình lao động sản xuất, cách xử lý tình huống mất an toàn lao động tại các đơn vị, đồng thời nắm được các kiến thức phòng chống cháy nổ và kỹ năng sử dụng các phương tiện chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

 

Tin bài và ảnh: Đài TTDH Đà Nẵng