Trung tâm viễn thông và Công nghệ thông tin

Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Điện thoại: +84-(0)225-374 7265

Email:

Giám đốc Ông Mai Việt Hà
Điện thoại : +84-(0)225-3747265
Email mvha@vishipel.com.vn
Phó Giám đốc : Ông Vũ Văn Chung
Điện thoại : +84-(0)24-37950063
Email vuchung@vishipel.com.vn
Phó Giám đốc : Ông Trần Thiện Sang
Điện thoại : +84-(0)28-37851102
Email ttsang@vishipel.com.vn