Trung tâm Dịch vụ khách hàng

Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Điện thoại: +84-(0)225-356 9330

Fax: +84-(0)225-384 2073

Email: marketing@vishipel.com.vn

Giám đốc : Ông Nguyễn Trung Hậu
Điện thoại :+84-(0)225-384 2070
Email trunghau@vishipel.com.vn