Danh hiệu và Giải thưởng trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Những thành tích nổi bật của Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (VISHIPEL) trong hoạt động sản xuất kinh doanh đã được đánh dấu bằng các huân chương và bằng khen: Huân chương Lao động Hạng Ba, Hạng Nhì, Hạng Nhất của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ;

Huân chương Lao động Hạng Nhất của Chủ tịch nước

Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước

Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước

Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ

Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ

VISHIPEL nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì của Chủ tịch nước