Thông báo mới về thời gian ngừng cung cấp dịch vụ Inmarsat F33, F55

Thứ Năm, 28/12/2017, 16:17 GMT+7

(Vishipel) - Theo thông báo mới nhất từ tổ chức Inmarsat, Inmarsat sẽ chính thức ngừng cung cấp dịch vụ Inmarsat F33, F55 từ ngày 31/3/2018 (trước đây dự kiến là cuối năm 2018).

Lịch ngừng cung cấp các dịch vụ truyền thống của Inmarsat được cập nhật như sau:

Dịch vụ Inmarsat Fleet

Thời gian ngừng dịch vụ

MPDS

31/03/2018

Fleet 33 & 55

31/03/2018

Fleet 77

01/12/2020

Tổ chức Inmarsat cũng cam kết sẽ duy trì dịch vụ an toàn hàng hải Inmarsat-C bằng cách chuyển dịch vụ này sang vệ tinh thế hệ thứ 4 do vệ tinh thế hệ thứ 3 đã đến đến thời gian kết thúc vòng đời hoạt động.

Công ty VISHIPEL khuyến cáo quý khách hàng đang sử dụng dịchvụ Fleet để liên lạc cho đội tàu có thể chuyển sang sử dụng các dịch vụ khác thay thế với chi phí hiệu quả hơn, giá cước linh hoạt hơn và chất lượng tốt hơn như sau:

 • FleetOne:
  • Tốc độ truyền dữ liệu tới 100kbps IP Data;
  • Dịch vụ Thoại;
  • Dịch vụ gửi SMS;
  • Dịch vụ Thoại an toàn 505 miễn phí.
 • Fleetbroadband:
  • Tốc độ truyền dữ liệu tới 432kbps IP Data;
  • Số line Thoại mở rộng tới 9 số;
  • Dịch vụ gửi SMS;
  • Dịch vụ Thoại an toàn 505 miễn phí.
 • VSAT:
  • Tốc độ truyền dữ liệu tới 3Mbps IP Data;
  • Cam kết tốc độ tối thiểu;
  • Số line Thoại mở rộng tới 4 số.

Trân trọng thông báo.