Các Quy định quốc gia về LRIT tàu thuyền cần biết

Việt Nam là một trong các quốc gia ven biển trên thế giới có hàng nghìn tàu thuyền lớn nhỏ đang tham gia vận chuyển tuyến nội địa và tuyến quốc tế, con số này không ngừng tăng lên hàng năm. Với số lượng tàu thuyền lớn hành trình trên biển sẽ làm tăng khả năng gặp nạn, gây thiệt hại về người, tài sản, làm ô nhiễm môi trường biển và ảnh hưởng đến công tác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh quốc phòng của các quốc gia ven biển. Do đó, cần thiết phải có hệ thống quản lý, giám sát tàu thuyền hành trình trên biển, lưu vết và đưa ra các cảnh báo, kịp thời ứng cứu các tàu gặp nạn trên biển, bảo vệ môi trường biển và bảo đảm an ninh quốc phòng cho các quốc gia ven biển.

Xuất phát từ mục tiêu trên, năm 2006 tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã bổ sung sửa đổi Công ước an toàn sinh mạng con người trên biển (SOLAS) thiết lập hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa (Hệ thống LRIT). Hệ thống LRIT là hệ thống thu nhận, truyền phát, cung cấp thông tin nhận dạng và theo dõi vị trí tàu thuyền hoạt động trên biển nhằm hỗ trợ cho an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn và bảo vệ môi trường biển.

Để thực hiện vai trò là quốc gia thành viên của IMO cũng như nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, giám sát vị trí của các tàu thuyền mang cờ quốc gia, phục vụ công tác quản lý chuyên ngành hàng hải, công tác an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường biển, Việt Nam đã đưa ra các quy định bắt buộc phải trang bị và duy trì hoạt động của thiết bị LRIT đối với các tàu hoạt động tuyến quốc tế mang cờ quốc tịch Việt Nam như sau:

Năm 28/12/2007, Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành thông báo số 047/KT/07TB với nội dung Áp dụng Quy định V/19-1 sửa đổi, bổ sung năm 2006 của Công ước SOLAS về việc nhận biết và theo dõi tầm xa đối với tàu biển. Thông báo này đưa ra đối tượng áp dụng cũng như thời hạn áp dụng của các tàu thuyền đối với việc trang bị thiết bị LRIT trên tàu.

Ngày 26/6/2008, Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành thông báo số 021KT/08TB với nội dung các quy định và hướng dẫn về việc nhận biết và theo dõi tầm xa tàu biển được thông qua tại khóa hợp thứ 84 của Ủy ban An toàn hàng hải. Trong đó, có giới thiệu về các văn kiện liên quan đến hệ thống LRIT như MSC.263(84), MSC.1/Circ. 1256, MSC.1/Circ. 1257 và MSC.1/Circ.1258.

Ngày 15/10/2008, Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành thông báo số 038KT/08TB với nội dung Hướng dẫn về thiết bị nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT) trang bị trên các tàu biển hoạt động tuyến quốc tế. Trong đó đã đưa ra đối tượng áp dụng, thời gian áp dụng việc trang bị LRIT trên tàu, thông tin LRIT là gì, thiết bị LRIT cần có yêu cầu gì, thử phù hợp cũng như kiểm tra thiết bị LRIT lắp đặt trên tàu.

Ngày 06/11/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 62/2014/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa của tàu thuyền (Quyết định 62), trong đó tại Điều 4 có nêu rõ các tàu sau phải trang bị thiết bị LRIT trên tàu:

- Tàu chở khách, bao gồm cả tàu cao tốc chở khách, hoạt động trên tuyến quốc tế;

- Tàu chở hàng, bao gồm cả tàu cao tốc chở hàng, có tổng dung tích từ 300 GT trở lên, hoạt động trên tuyến quốc tế;

- Giàn khoan di động;

- Miễn trừ việc lắp đặt thiết bị LRIT đối với tàu biển chỉ hoạt động trong vùng biển A1 và đã được lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động AIS.

Đồng thời, tại Điều 9 Khoản 1 và Khoản 4 của Quyết định 62 có quy định về việc duy trì hoạt động của thiết bị LRIT: Việc truyền phát thông tin LRIT được thực hiện tự động từ tàu thuyền về Trung tâm dữ liệu với tần suất 6 tiếng 01 lần. Trường hợp tàu thuyền mang cờ quốc tịch Việt Nam đang sửa chữa hoặc tạm dừng hoạt động, chủ tàu phải có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hoặc bằng thư điện tử cho Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam để giảm tần suất phát thông tin. Đồng thời có nghĩa vụ duy trì thiết bị LRIT hoạt động theo chế độ 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần.

Như vậy, để có các chuyến hành trình trên biển an toàn và không vi phạm các quy định của tổ chức IMO, các tàu thuyền hãy thực hiện nghiêm các quy định nêu trên. Thiết bị LRIT lắp đặt trên tàu là thiết bị hoạt động tự động, tuy nhiên, trong quá trình sử dụng nếu thuyền trưởng/ chủ tàu có nhu cầu hỗ trợ về kỹ thuật liên quan đến thiết bị LRIT xin vui lòng liên hệ với Đài LRIT trực thuộc Công ty TNHH MTV thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam theo số điện thoại 0225 366 0188 hoặc địa chỉ email: vnlrit.support@vishipel.com.vn.

 

Ngô Thị Liên – Phòng Điều hành mạng