Ứng dụng hệ thống LRIT trong việc hỗ trợ công tác an toàn an ninh hàng hải

Ngày nay giao thương trên biển đang ngày càng phát triển, việc giám sát được vị trí các tàu thuyền đang hoạt động đóng vai trò rất quan trọng công tác an toàn, an ninh hàng hải của các quốc gia có đường bờ biển trên thế giới.

Để xác định được vị trí tàu, lưu vết hành hải của tàu, người ta sử dụng hệ thống nhận dạng tự động - AIS (Automatic Identification System)” là một hệ thống thông tin an toàn hàng hải hoạt động trên băng tần VHF, cự li phủ sóng từ 30 đến 50 hải lý hoạt động rất hiệu quả, phù hợp với đối tượng là các tàu thủy nội địa và các tàu hoạt động tuyến ven biển. Đối với những tàu hoạt động xa bờ cũng như các tàu chạy tuyến quốc tế để xác định vị trí và lưu vết tàu người ta sử dụng hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa (Long range Identification and Tracking System), được gọi tắt là LRIT. Hệ thống này đã được Tổ chức hàng hải quốc tế IMO đưa vào quy định tại chương V của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển SOLAS.

Hệ thống LRIT là hệ thống thu nhận, truyền phát, cung cấp thông tin nhận dạng và theo dõi vị trí tàu, thuyền bao gồm: thiết bị nhận dạng và truy theo tầm xa tàu thuyền, phân hệ cung cấp dịch vụ truyền thông, phân hệ cung cấp dịch vụ ứng dụng và trung tâm dữ liệu. Thiết bị nhận dạng và truy theo tầm xa của tàu thuyền (gọi tắt là thiết bị LRIT) là thiết bị được lắp đặt trên tàu thuyền dùng để phát thông tin LRIT của tàu thuyền. Tại Việt Nam ngày 06 tháng 11 năm 2014, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 62/2014/QĐ-TTg về ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa của tàu thuyền, trong đó quy định các tàubiển bắt buộc phải lắp đặt thiết bị LRIT bao gồm:

  • Tàu chở khách, bao gồm cả tàu cao tốc chở khách, hoạt động trên tuyến quốc tế;
  • Tàu chở hàng, bao gồm cả tàu cao tốc chở hàng, có tổng dung tích từ 300 GT trở lên, hoạt động trên tuyến quốc tế;
  • Giàn khoan di động.

Thiết bị LRIT được lắp đặt trên tàu phải được duy trì hoạt động theo chế độ 24/7 và tự động truyền phát thông tin LRIT về trung tâm dữ liệu với tần suất 6 tiếng 1 lần. Thông tin LRIT bao gồm thông tin về mã nhận dạng, vị trí, thời gian xác định vị trí của tàu thuyền theo giờ quốc tế được phát ra từ thiết bị LRIT.

Khi tàu bị gặp phải tai nạn hay các sự cố nguy hiểm, các đơn vị tìm kiếm cứu nạn sẽ nhanh chóng xác định được vị trí chính xác của tàu để có các hỗ trợ.

Ngoài ra thông qua hệ thống LRIT, cũng sẽ xác định được các tàu hoạt động lân cận khu vực tàu bị nạn, từ đó các đơn vị tìm kiếm cứu nạn có thể thông báo để các tàu lân cận đến hỗ trợ tàu bị nạn một cách kịp thời.

Một ứng dụng quan trọng khác của LRIT là dựa vào thông tin LRIT các đơn vị quản lý tuyến hàng hải nắm được tuyến hành trình của tàu, mật độ tàu tại các khu vực tại các thời điểm, từ đó đưa ra các giải pháp đảm bảo an toàn an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường phù hợp.

Như vậy có thể nói cùng với hệ thống thông tin hàng hải, hệ thống AIS, hệ thống LRIT đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ đảm bảo an toàn an ninh hàng hải cho tàu. Do vậy, các tàu theo quy định phải lắp đặt và duy trì hoạt động thường xuyên của thiết bị LRIT.

Các tàu cần hỗ trợ về trang thiết bị và dịch vụ LRIT, xin vui lòng liên hệ với Đài LRIT trực thuộc Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam theo số điện thoại +0225.3660188 hoặc địa chỉ email: vnlrit.support@vishipel.com.vn.

 

Dương Mạnh Tuấn – Đài Trung tâm Xử lý Thông tin Hàng hải Hà Nội