Một số biện pháp để tăng cường an toàn hàng hải theo yêu cầu của Công ước SOLAS

Những con tàu khi hành trình ngoài biển khơi gặp phải rất nhiều rủi ro về thời tiết, về va chạm với chướng ngại vật trên biển, nguy cơ đâm va trên biển, hay sự mệt mỏi của thủy thủ khi đi trên tàu dài ngày dẫn đến việc hành hải tàu không an toàn. Khi tai nạn xảy ra gây ra tổn thất rất lớn về con người, tài sản và làm ảnh hưởng đến môi trường biển.Để đảm bảo an toàn cho tàu, tổ chức an toàn hàng hải thế giới (được gọi tắt là IMO) đã đề ra nhiều quy định như quy định về kết cấu tàu; về trang thiết bị trên tàu; quy tắc tránh va, quy định về phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải, tiêu chuẩn đào tạo huấn luyện, chứng nhận và trực ca cho thuyền viên, thu nhận các bản tin khí tượng, bản tin cảnh báo hành hải tin cảnh báo hành hải, … qua hệ thống các Đài Thông tin Duyên Hải Việt Nam và các quy định liên quan đến an toàn hàng hải khác thông qua việc ban hành các công ước quốc tế như Công ước Quốc tế về các tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca thuyền viên (STCW78), Quy tắc quốc tế về phòng ngừa đâm va trên biển (COLREG 1972), Công ước quốc tế về tìm kiếm và cứu nạn hàng hải (SAR1979), Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển (SOLAS 1974). Ngoài các quy định nêu trên IMO còn đưa ra một số biện pháp đặc biệt trong đó có một số quy định về việc ghi số nhận dạng tàu, bản ghi lý lịch liên tục hay việc kiểm tra tàu khi vào cảng nhằm tăng cường an toàn hàng hải được nêu ra tại chương 11 của Công ước SOLAS.

Tất cả các tàu khách có tổng dung tích lớn hơn hoặc bằng 100 GT và tàu hàng có tổng dung tích lớn hơn hoặc bằng 300 GT phải có số nhận dạng tàu phù hợp với số nhận dạng IMO đã được IMO thông qua. Số nhận dạng tàu phải được điền vào các giấy chứng nhận và bản sao được xác nhận của các giấy chứng nhận đó được cấp theo quy định của công ước SOLAS. Số nhận dạng tàu phải được đánh dấu cố định tại vị trí nhìn thấy được. Dấu cố định phải rõ ràng, tách biệt với các dấu hiệu khác trên thân tàu và phải được sơn bằng màu tương phản, có thể thực hiện bằng chữ nổi hoặc khắc chìm hoặc hàn điểm theo tâm hoặc bằng phương pháp tương đương để đảm bảo số nhận dạng của tàu không bị xóa dễ dàng.

Các tàu khi hành trình phải có bản ghi lý lịch liên tục phải do Chính quyền hàng hải cấp cho tàu treo cờ của họ và tối thiểu phải gồm thông tin: tên quốc gia tàu treo cờ, ngày đăng ký, số nhận dạng, tên tàu, cảng đăng ký, tên, địa chỉ của các chủ tàu, tên và địa chỉ của người thuê tàu, tên và địa chỉ công ty để họ thực hiện các hoạt động quản lý an toàn, ngày tàu ngừng đăng ký tại quốc gia đó, tên của Chính quyền hàng hải hoặc Chính phủ ký kết hoặc tổ chức được công nhận cấp Giấy chứng nhận liên quan. Bản ghi lý lịch liên tục phải được lập bằng tiếng Anh, Pháp hoặc Tây Ban Nha và ngôn ngữ chính thức của Chính quyền hàng hải. Bản ghi được lập theo mẫu do Tổ chức hàng hải quốc tế ban hành, không được sửa đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ ghi chép cũ nào. Khi có thay đổi nội dung trong bản ghi lý lịch liên tục hoặc khi tàu thay đổi quốc tịch thì bản ghi lý lịch phải được cập nhật và thông báo cho các bên liên quan theo quy định. Bản ghi lý lịch liên tục phải được giữ trên tàu và sẵn sàng để kiểm tra vào bất kỳ thời gian nào.

Kiểm soát của Chính quyền cảng đối với các yêu cầu khai thác. Một tàu khi ở trong cảng của một Chính phủ ký kết Công ước SOLAS khác sẽ phải chịu sự kiểm soát của thanh tra viên được chính phủ đó ủy quyền, về các yêu cầu khai thác đối với an toàn tàu nếu có cơ sở rõ ràng để tin rằng thuyền trưởng và thuyền viên trên tàu không quen thuộc với quy trình cần thiết liên quan đến an toàn của tàu. Trong những trường hợp trên Chính phủ ký kết Công ước SOLAS mà thực hiện các công việc kiểm soát sẽ tiến hành các biện pháp để đảm bảo rằng tàu sẽ không được rời cảng cho đến khi tình huống đó được giải quyết thỏa mãn các yêu cầu.

Như  vậy, ngoài việc tuân thủ các quy định về trang thiết bị trên tàu, áp dụng các quy tắc tránh va, các quy định về hàng hóa cũng như định biên trên tàu, thu nhận các bản tin khí tượng, tin cảnh báo hành hải, … qua hệ thống các Đài Thông tin Duyên Hải Việt Nam các tàu, công ty vận tải hàng hải và chính quyền hàng hải phải hãy áp dụng tất cả các biện pháp nêu trên để có những chuyến đi biển được an toàn.

 

Phan Thị Linh – Đài Trung tâm Xử lý Thông tin Hàng hải Hà Nội