Phần mềm quản lý thiết bị

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Content

(Visipel) - VSP.AMS.1.1.8 được thiết kế và xây dựng như một hệ thống quản lý thiết bị chuyên dụng và trọn gói nhằm đáp ứng nhu cầu cầu quản lý, khai thác, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị của các doanh nghiệp sản xuất.

VSP.AMS.1.1.8 hỗ trợ việc theo dõi mọi biến động của thiết bị từ lúc đăng ký đưa vào sử dụng, di chuyển vị trí, bảo dưỡng, tình trạng, sửa chữa/nâng cấp, tách/nhập thiết bị,….Như vậy, VSP.AMS.1.1.8 sẽ giúp chuẩn hóa công tác quản lý kỹ thuật tại Đơn vị, trợ giúp cho cán bộ quản lý kỹ thuật cũng như các nhân viên kỹ thuật trong công tác giám sát, theo dõi tình trạng kỹ thuật hàng ngày, hàng tháng, hàng quý. Đồng thời, phần mềm cung cấp công cụ báo cáo, tìm kiếm, thống kê, lưu trữ hiệu quả giúp giảm thiểu các công văn, giấy tờ.

Đặc điểm phần mềm
• Quản lý thiết bị
• Quản lý điều chuyển thiết bị
• Quản lý sự cố
• Bảo dưỡng thiết bị
• Báo cáo kỹ thuật hàng ngày, tháng, quý, năm
• Tra cứu, báo cáo
• Quản trị hệ thống

Lợi ích khi sử dụng phần mềm VSP.AMS.1.1.8
• Giúp nhà quản trị luôn nắm rõ tình hình sử dụng thiết bị trong Công ty.
• Thông tin nội bộ giữa các phòng ban trong công ty được cải thiện.
• Khả năng sẵn sàng của thiết bị được gia tăng.
• Giảm thời gian ngừng máy.
• Giảm chi phí mua thiết bị.
• Sử dụng lao động bảo trì có hiệu quả hơn.
• Kiểm soát hoạt động và hoạch định sử dụng nguồn nhân lực cho công việc bảo trì được cải thiện.
• Bảo đảm kiểm soát có hiệu quả.