Về việc thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng thuộc công trình cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Thứ Hai, 03/04/2017, 11:43 GMT+7

KGG – 04 – 2017.

Vùng biển: Tỉnh Kiên Giang.

Tên báo hiệu:          “H1”, “H2”, “H3”, “H4”, “H5”, “H6”, “H7”, “H8”, “H9”, “H10”.

Căn cứ đơn đề nghị số 272/ĐĐN ngày 30/3/2017 của Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc về việc công bố thông báo hàng hải thiết lập mới 10 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H1”, “H2”, “H3”, “H4”, “H5”, “H6”, “H7”, “H8”, “H9”, “H10” thuộc công trình cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm, Kiên Giang,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập mới 10 phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “H1”, “H2”, “H3”, “H4”, “H5”, “H6”, “H7”, “H8”, “H9”, “H10” với các đặc tính sau:

  • Vị trí: Vùng biển tỉnh Kiên Giang.
  • Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“H1”

10°01’24,6″N

104°00’14,5″E

10°01’21,0″N

104°00’21,0″E

“H2”

10°01’07,0″N

104°00’17,5″E

10°01’03,3″N

104°00’23,9″E

“H3”

10°00’37,9″N

104°00’19,1″E

10°00’34,2″N

104°00’25,6″E

“H4”

10°00’34,3″N

104°00’39,4″E

10°00’30,7″N

104°00’45,8″E

“H5”

10°00’11,5″N

104°00’43,8″E

10°00’07,9″N

104°00’50,3″E

“H6”

09°59’08,6″N

104°01’08,1″E

09°59’04,9″N

104°01’14,6″E

“H7”

09°59’32,9″N

104°00’20,8″E

09°59’29,3″N

104°00’27,3″E

“H8”

09°58’23,1″N

104°00’59,0″E

09°58’19,5″N

104°01’05,4″E

“H9”

09°58’19,0″N

104°00’39,0″E

09°58’15,4″N

104°00’45,5″E

“H10”

09°58’09,1″ N

104°01’00,7″E

09°58’05,5″ N

104°01’07,2″E

Tác dụng: Báo hiệu thi công công trình cáp treo và quần thể vui chơi giải trí biển Hòn Thơm, Kiên Giang.

Báo hiệu thị giác

  1. Đặc tính nhận biết ban ngày:
  • Hình dạng: Hình tháp.
  • Loại phao: Đường kính 2.0m.
  • Màu sắc: Toàn thân màu vàng.
  • Dấu hiệu đỉnh: Chữ “X” màu vàng.

- Số hiệu: “H1”, “H2”, “H3”, “H4”, “H5”, “H6”, “H7”, “H8”, “H9”, “H10” màu đỏ trên nền vàng.

  1. Đặc tính ánh sáng ban đêm:
  • Ánh sáng vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12s.
  • Tầm hiệu lực 2,5 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên vùng biển tỉnh Kiên Giang cần phải chú ý các phao báo hiệu hàng hải có tọa độ nêu trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 508