Cổng thông tin điện tử

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Content


(Vishipel) - Cổng thông tin điện tử tích hợp là điểm truy cập tập trung và duy nhất, tích hợp các kênh thông tin, các dịch vụ và ứng dụng, phân phối tới người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất và đơn giản trên nền tảng Web. Hiện nay, Cổng thông tin là một trong những hệ thống quan trọng trong việc điều hành và quản lý thông tin của các tổ chức, doanh nghiệp, nhằm giảm thiểu chi phí điều hành , tăng cường hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế tri thức tiến tới một bước mới. 

VISHIPEL cung cấp toàn bộ các giải pháp liên quan tới cổng thông tin, nhằm mục tiêu đẩy nhanh hiệu quả công tác tin học hóa trong lĩnh vực quản lý.
Đối với các tổ chức cơ quan hành chính nhà nước, chúng tôi cung cấp giải pháp cổng thông tin với các tính năng phù hợp với các nghiệp vụ góp phần nâng cao hiệu quả điều hành, đồng thời hỗ trợ các hoạt động chỉ đạo của lãnh đạo các cấp về công tác quản lý của cán bộ công chức (các tính năng về điều hành tác nghiệp); đảm bảo thông tin phục vụ hoạt động của bộ máy hành chính. Cổng thông tin điện tử còn là điểm cung cấp thông tin về mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội cũng như các dịch vụ công trực tuyến, phục vụ nhu cầu thông tin của công dân, các tổ chức kinh tế - xã hội, cán bộ công chức, khách du lịch, các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đối với các tổ chức doanh nghiệp chúng tôi cung giải pháp cổng thông tin phục vụ cho điều hành hoạt động của doanh nghiệp, giảm thiểu thời gian và chi phí nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo niềm tin cho khách hàng của doanh nghiệp, tạo ra một môi trường trao đổi thông tin giữa các đối tượng khác nhau. Bên cạnh đó với cổng thông tin doanh nghiệp chúng tôi còn cung cấp các giải pháp tích hợp các phần mềm ứng dụng khác để giúp doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ của mình. Ví dụ quản lý văn bản, quản lý công việc, quản lý nhân sự, quản lý kho hàng, quản lý khách hàng, quản lý tài sản…

Lợi ích khi sử dụng Cổng thông tin điện tử:
1. Đăng nhập một lần cho nhiều ứng dụng.
2. Kiểm soát được toàn bộ hồ sơ, công việc, và trạng thái của mỗi công việc đã giao cho cấp dưới.
3. Có thể xem hàng loạt các báo cáo về công việc, nhân sự, khách hàng ngay tức thì tại bất kỳ đâu mà không cần phải chờ thư ký hay cán bộ phụ trách tập hợp một vài ngày.
4. Tại mỗi thời điểm có thể kiểm soát tình hình thực hiện các công việc mình phải làm và công việc mình đã giao - trạng thái, tiến độ…
5. Tiết kiệm  lượng nhân sự hành chính
6. Giảm chi phí giấy in
7. Giảm chi phí thư báo, công văn đến chi nhánh
8. Tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên chung
9. Tăng hiệu quả công việc.

Cổng thông tin điện tử tham khảo
http://www.vinamarine.gov.vn (Cổng thông tin điện tử Cục hàng hải Việt Nam)


 

Các bài đã đăng