Nghị định số 170/2016/NĐ-CP Quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải

Số/Ký hiệu 170/2016/NĐ-CP
Ngày ban hành 27/12/2016
Ngày có hiệu lực 01/07/2017
Người ký Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Trích yếu

Quy định về việc công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải

            
Cơ quan ban hành            Chính phủ
Phân loại Nghị định