Phòng Chính sách Kinh doanh

Địa chỉ: số 02 Nguyễn Thượng Hiền, P. Minh Khai, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

Email: 

Trưởng phòng Ông Nguyễn Hữu Hiếu
Điện thoại +84-(0)225-3746456
Email hieunh@vishipel.com.vn
Phó Trưởng phòng Ông Lê Vũ Thế Hiền
Điện thoại +84-(0)225-3746456
Email levuthehien@vishipel.com.vn
Phó Trưởng phòng Bà Nguyễn Thị Hà
Điện thoại +84-(0)225-3746456
Email nguyenha@vishipel.com.vn