Phần mềm quản lý nhân sự

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Content

(Vishipel) - Phần mềm quản lý nhân Sự VSP.HRM.1.1.6 cung cấp một giải pháp quản lý nhân sự toàn diện, bao gồm đầy đủ các tính năng quản trị nhân sự, chấm công, tính lương, thuế thu nhập cá nhân tương thích với những quy định mới nhất trong luật lao động Việt Nam. Bên cạnh đó, lãnh đạo doanh nghiệp được hỗ trợ các tính năng phục vụ cho quá trình ra quyết định hiệu quả: quản trị nguồn lực, phân tích tăng ca, phân tích chi chí lao động…

Tính năng phần mềm
• Quản lý hồ sơ nhân sự: thông tin cá nhân, quan hệ gia đình, trình độ chuyên môn, quá trình công tác, thi đua khen thưởng…
• Module Chấm công: chấm công trực tiếp và/hoặc chấm công tự động qua hệ thống chấm công bằng thẻ từ.
• Module Tính lương
• Modul Quản lý thuế thu nhập cá nhân
• Modul Báo cáo thống kê
• Modul Quản trị hệ thống

Lợi ích của phần mềm Quản lý nhân sự VSP.HRM.1.1.6
• Giảm đến 85% khối lượng công việc quản lý.
• Tiết kiệm thời gian và chi phí.
• Cung cấp các báo cáo quản trị nhân sự và báo cáo lương chính xác và nhanh chóng.
• Cung cấp thông tin phân tích về hiệu quả giờ làm việc, tăng ca, thôi việc… hỗ trợ quá trình ra quyết định.
• Tránh sự mâu thuẫn về mặt con người do chấm công và tính lương thủ công.
• Tránh được các rủi ro trong việc thực hiện công việc do phụ thuộc vào nhân viên thừa hành.
• Tự động hóa và tin học hóa công việc quản trị nhân sự.
• Giải pháp ổn định, tin cậy và bảo mật cực tốt.
• Thống kê nhanh chóng, trực quan sinh động.
• Một sản phẩm hiện đại áp dụng công nghệ, kỹ thuật cao