Một số câu hỏi thường gặp về Hệ thống Inmarsat

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Content

1. Hỏi: Tổ chức vệ tinh di động quốc tế INMARSAT có tên gọi tiếng Anh là gì?

Trả lời:

Tên gọi Tiếng Anh của Tổ chức Vệ tinh di động Quốc tế Inmarsat là: International Mobile Satellite Organization

 2. Hỏi: Có mấy vệ tinh địa tĩnh trong thành phần không gian của Inmarsat? Chúng được đặt như thế nào?

Trả lời:

Có 4 vệ tinh địa tĩnh trong thành phần không gian của Inmarsat, các vệ tinh này được phóng lên quỹ đạo địa tĩnh. Đây là một quỹ đạo hình tròn cách xích đạo 35700 km và nằm trong mặt phẳng xích đạo. Vệ tinh địa tĩnh nằm trên quỹ đạo địa tĩnh, bay xung quanh trái đất với tốc độ đúng bằng tốc độ trái đất quay xung quanh trục của nó nên có thể nói nó cố định so với trái đất.

3. Hỏi: Trong Hệ thống Inmarsat Đài LES có vai trò như thế nào? Tại Việt Nam đã có đài LES chưa?

Trả lời:

Đài LES (Land Earth Station) – Đài Vệ tinh Mặt đất là Đài thuộc thành phần mặt đất trong Hệ thống Inmarsat, nó có vai trò như một cổng thông tin kết nối giữa vệ tinh và mạng viễn thông quốc tế/ quốc gia. Tại Việt Nam, đã có Đài Vệ tinh Mặt đất Inmarsat Hải Phòng (do VISHIPEL quản lý và khai thác).

4. Hỏi: Các dịch vụ chính do Đài Hải Phòng LES cung cấp?

Trả lời:

Đài Vệ tinh Mặt đất Inmarsat Hải Phòng (Hải Phòng LES) cung cấp các dịch vụ viễn thông phục vụ cho mục đích Cấp cứu và An toàn Hàng hải (Theo chuẩn Hệ thống Thông tin Cấp cứu và An toàn Hàng hải Toàn cầu GMDSS), Thông tin Báo động An ninh Tàu biển (SSAS), hoạt động Giao thông vận tải, quản lý phương tiện giao thông, trợ giúp điều hành bay, thăm dò dầu khí, đánh bắt hải sản, kiểm soát và lấy dữ liệu từ xa, thông tin trong công tác phòng chống thiên tai bão lụt, hỏa hoạn, động đất...

 5. Hỏi: Các dịch vụ chủ yếu của Inmarsat B, C, mM, M4, F77 là gì?

Trả lời:

Dịch vụ chủ yếu của các Inmarsat như sau:

- Inmarsat B: Cung cấp các Dịch vụ Thoại, Fax, Data, Telex

- Inmarsat C: Cung cấp các Dịch vụ Fax (Chiều Tàu – Bờ), Data, Telex

- Inmarsat mM: Cung cấp các Dịch vụ Thoại,Fax, Data, truy cập Internet.

- Inmarsat M4: Cung cấp các Dịch vụ Voice telephone, Facsimile, Data transmission, truy cập Internet tốc độ

- Inmarsat F77: Cung cấp các Dịch vụ Voice telephone, Facsimile, Data transmission, Email, truy cập Internet.

6. Hỏi: IMN của một thiết bị Inmarsat là gì? Cách nhận biết như thế nào?

Trả lời:

IMN viết đầy đủ là Inmarsat Mobile Number, được gọi là Số nhận dạng Inmarsat, Số nhận dạng này được sắp xếp như sau:

- Inmarsat A: 1 xxxxxx (số đầu là 1, tiếp theo là 6 số)

- Inmarsat B: 3 xxxxxxxx (số đầu là 3, tiếp theo là 8 số)

- Inmarsat C: 4 xxxxxxxx (số đầu là 4, tiếp theo là 8 số)

- Inmarsat M: 6 xxxxxxxx (số đầu là 6, tiếp theo là 8 số)

- Inmarsat Mini-M: 7 xxxxxxxx (số đầu là 7, tiếp theo là 8 số)

- Inmarsat BGAN 77 hay 78xxxxxxxx (số đầu là 77 hay 78, tiếp theo là 7 số)

- Inmarsat Fleet: 76 xxxxxxxx (số đầu là 76, tiếp theo là 7 số) 76 for Fleet 77 and Fleet 55 AMBE voice and 9.6kbps fax and data service, và   60 for 56 or 64 or 128kbps data Service.

7. Hỏi: Các chức năng của hệ thống Inmarsat trong GMDSS?

Trả lời:

1/ Báo động cấp cứu: Tàu - Bờ             

2/ Báo động cấp cứu: Bờ - Tàu

3/ Thông tin phối hợp tìm kiếm và cứu nạn

4/ Phát quảng bá thông tin an toàn hàng hải

5/ Thông tin vô tuyến thông thường  

8. Hỏi: Hệ thống Inmarsat trong việc phối hợp tìm kiếm và cứu nạn?

Trả lời:

Thiết bị đầu cuối Inmarsat có thể được sử dụng cho việc phát và thu thông tin với các tàu khác có liên quan tới cấp cứu, và thông tin với Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn (RCC).

Khi có nhiều tàu tham gia việc tìm cứu, hệ thống EGC có thể duy trì việc ghi nhận liên tục các thông tin cập nhật về khai thác và hành động từ Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn (RCC)

9. Hỏi: Hệ thống Inmarsat có sử dụng như thông tin vô tuyến thông thường?

Trả lời:

Nếu có thiết bị Inmarsat trên tàu, có thể sử dụng hầu hết các dịch vụ viễn thông như ở trên bờ. Tàu có khả năng thực hiện liên lạc với chất lượng cao, tự động và ổn định thông qua các phương thức thông tin như thoại, truyền dữ liệu, Fax, Telex.

Một loạt các mã nghiệp vụ 2 số (Two - Digit Service Code) đã được xây dựng để dễ dàng cho việc kết nối đến một số dịch vụ thường gặp. Có 6 mã đặc biệt dành cho nghiệp vụ an toàn mà nhờ đó các tàu có thể kết nối nhanh chóng tới một Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn (RCC), cơ quan khí tượng, trung tâm cung cấp thông tin tàu biển hoặc trung tâm y tế.

Ý kiến độc giả ( 0 )
Off Telex VNI VIQR