Về việc chấm dứt hoạt động các phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “LS1”, “LS2” “LS3”, “LS4”, “LS5”, “LS6” thuộc công trình Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang

Thứ Ba, 29/11/2016, 10:50 GMT+7

KGG – TG – 01 – 2016

- Vùng biển:       Tỉnh Kiên Giang.

- Tên báo hiệu:    “LS1”, “LS2” “LS3”, “LS4”, “LS5”, “LS6”.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“LS1”

09o45’55,3” N

104o49’45,9” E

09o45’51,6” N

104o49’52,4 ”E

“LS2”

09o44’31,6” N

104o50’48,1” E

09o44’28,0” N

104o50’54,5” E

“LS3”

09o47’55,4” N

104o42’09,7” E

09o47’51,8” N

104o42’16,2” E

“LS4”

09o46’34,0” N

104o42’54,3” E

09o46’30,4” N

104o43’00,8” E

“LS5”

09o48’28,6” N

104o40’03,7” E

09o48’24,9” N

104o40’10,2” E

“LS6”

09o47’08,4” N

104o40’45,8” E

09o47’04,7” N

104o40’52,2” E

Căn cứ Văn bản số 848/CTBĐATHHTNB-KT ngày 26/11/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Tây Nam Bộ về việc thu hồi hoàn thành phao “LS1”, “LS2” “LS3”, “LS4”, “LS5”, “LS6” thuộc công trình Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Phao báo hiệu hàng hải “LS1”, “LS2” “LS3”, “LS4”, “LS5”, “LS6” chấm dứt hoạt động từ ngày 26/11/2016.

(Nguồn Tổng Công ty bảo đảm ATHH miền Nam)

Các bài đã đăng
Trang 1 / 508