Dịch vụ khảo sát và kiểm tra thiết bị vô tuyến điện trên tàu biển (Radio Survey)

(Vishipel) - Từ ngày 29/4/2010, VISHIPEL chính thức được hãng Đăng kiểm hàng đầu thế giới DNV ủy quyền khảo sát và kiểm tra thiết bị vô tuyến điện trên tàu biển (Radio Survey).

Theo Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển (SOLAS), các tàu hàng có trọng tải trên 300 tấn phải được trang bị thiết bị thông tin vô tuyến để liên lạc với các cơ quan tìm kiếm cứu nạn. Do vậy, hệ thống thông tin liên lạc tin cậy trên tàu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự an toàn của thuyền viên và hành khách trên tàu. Việc kiểm tra thiết bị vô tuyến điện (Radio Survey) thường xuyên là yêu cầu bắt buộc theo quy định của SOLAS.

Từ ngày 29/4/2010, VISHIPEL chính thức được hãng Đăng kiểm hàng đầu thế giới DNV ủy quyền khảo sát và kiểm tra thiết bị VTĐ trên tàu biển (Radio Survey - DNV type-approval for Radio Communication Survey).

Việc kiểm tra thiết bị VTĐ được các kỹ thuật lành nghề của VISHIPEL thực hiện tại tất cả các cảng biển trong nước và quốc tế. 

Địa chỉ liên hệ:

Mọi thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tại các Điểm Dịch vụ khách hàng của Công ty VISHIPEL