Cấp số nhận dạng di động Inmarsat (IMN) và hòa mạng

IMN là các chữ viết tắt của “Inmarsat Mobile Number”: là số nhận dạng cho 01 thiết bị Inmarsat được lắp đặt trên tàu.

Theo công ước quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển SOLAS 74/88, Inmarsat - C là một thành phần của hệ thống thông tin an toàn và cứu nạn hàng hải toàn cầu (GMDSS). Do vậy Inmarsat - C bắt buộc phải được trang bị lắp đặt trên tất cả các phương tiện hoạt động trong vùng biển A3 (tàu chở hàng, tàu chở khách, tàu chở dầu, tàu chở container, các công trình biển như giàn khoan khai thác, giàn khoan thăm dò, các ụ chứa dầu...)

HỒ SƠ CẤP SỐ HÒA MẠNG:

 1. Trường hợp tàu đóng mới:
 • Công văn đề nghị cấp số Inmarsat.
 • Bản khai cấp số và hòa mạng Inmarsat theo chuẩn của tổ chức Inmarsat (VISHIPEL cung cấp mẫu).
 • Công văn chấp thuận đặt tên tàu của Cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên (bản sao).
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao).
 1. Trường hợp tàu chuyển đổi quyền sở hữu:
 • Công văn đề nghị cấp số Inmarsat.
 • Bản khai cấp số và hòa mạng Inmarsat theo chuẩn của tổ chức Inmarsat (VISHIPEL cung cấp mẫu).
 • Công văn đổi tên tàu (bản sao); Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện cũ hoặc Giấy chứng nhận khả năng đi biển cũ (bản sao).
 • Công văn xin huỷ mã Inmarsat của chủ tàu cũ, trong đó nêu rõ: Cam kết tàu đang neo tại cảng, đồng thời thông báo cụ thể lịch trình của tàu ít nhất trước một ngày kể từ thời điểm đề nghị huỷ hoà mạng.
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao).
 1. Trường hợp tàu thuê khai thác:

3.1. Thuê tàu mới:

 • Công văn đề nghị cấp số Inmarsat.
 • Bản khai xin cấp số và hòa mạng Inmarsat theo chuẩn của tổ chức Inmarsat (VISHIPEL cung cấp mẫu).
 • Công văn chấp thuận đặt tên/đổi tên tàu của cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên (bản sao).
 • Giấy Ủy quyền của chủ tàu (bản sao)
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao).

3.2. Thuê tàu đã khai thác:

 • Công văn đề nghị cấp số Inmarsat.
 • Bản khai xin cấp số và hòa mạng Inmarsat theo chuẩn của tổ chức Inmarsat (VISHIPEL cung cấp mẫu).
 • Công văn chấp thuận đặt tên/đổi tên tàu của cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên (bản sao).
 • Giấy Ủy quyền của chủ tàu (bản sao).
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao).
 • Biên bản thanh lý hoặc quyết định chấm dứt thuê tàu.
 • Công văn xin huỷ mã nhận dạng Inmarsat của đơn vị khai thác cũ, trong đó nêu rõ: Cam kết tàu đang neo tại cảng, đồng thời thông báo cụ thể lịch trình của tàu ít nhất trước 1 ngày kể từ thời điểm đề nghị huỷ hoà mạng.

4. Hoà mạng Inmarsat:

4.1. Hoà mạng chính thức

 • Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện (bản sao)
 • Hợp đồng trung gian thanh toán cước quốc tế về viễn thông.
 • Ký quỹ dịch vụ theo quy định của VISHIPEL
 • Thanh toán đầy đủ tiền dịch vụ theo quy định

4.2. Hoà mạng tạm thời

 • Công văn đề nghị hoà mạng tạm thời cho thiết bị đã được cấp số.
 • Thanh toán đầy đủ tiền dịch vụ theo quy định

5. Địa chỉ liên hệ: Mọi thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ tại các Điểm Dịch vụ khách hàng của Công ty VISHIPEL