Yêu cầu về lắp đặt thiết bị LRIT đối với tàu hàng hoạt động tuyến quốc tế có tổng dung tích từ 300 GT trở lên

(Vishipel) - Câu chuyện giữa nhà cung cấp thiết bị LRIT và khách hàng.

Nhân viên: Xin chào anh, anh có nhu cầu về thiết bị gì để bên em tư vấn ạ?

Khách hàng: Chào em, bên anh đang đầu tư tàu chạy tuyến quốc tế nên anh muốn hỏi về thiết bị nhận dạng và truy theo tầm xa của tàu thuyền (thiết bị LRIT) theo yêu cầu của Công ước SOLAS 74?

Nhân viên: Dạ vâng, theo Công ước SOLAS 74/88 bổ sung, sửa đổi năm 2006 thì thiết bị LRIT là trang bị bắt buộc đối với tàu biển chạy tuyến quốc tế: tàu chở khách (kể cả tàu cao tốc), tàu hàng (kể cả tàu cao tốc) có dung tích từ 300 GT trở lên và các giàn khoan di động. Nhưng nếu tàu biển chỉ hoạt động trong vùng biển A1 (cách bờ khoảng 30 hải lý) và đã được lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động AIS có thể được miễn trừ lắp đặt thiết bị LRIT anh ạ.

Khách hàng: Vậy hả em, thế là tàu anh phải trang bị thiết bị LRIT rồi. Thế Hệ thống LRIT cho phép người sử dụng làm gì không em?

Nhân viên: Thông tin LRIT sẽ được phát tự động 6 tiếng/lần từ thiết bị LRIT lắp đặt trên tàu về Trung tâm dữ liệu LRIT quốc gia. Người sử dụng được cấp tài khoản có thể truy cập và giám sát tuyến hành trình của đội tàu do mình quản lý bằng phần mềm qua giao diện Web.

Khách hàng: Thông tin LRIT bao gồm những thông tin gì, em có thể cho anh biết được không?

Nhân viên: Thông tin LRIT bao gồm Nhận dạng của tàu như tên tàu, số IMO, số MMSI, vị trí của tàu (cả vĩ độ và kinh độ) và thời gian xác định vị trí của tàu. Điều cần ghi nhớ là thiết bị LRIT lắp đặt trên tàu phải được duy trì hoạt động ở tất cả các vùng biển mà tàu hành trình theo quy định của Công ước SOLAS.

Khách hàng: (Cười) Cảm ơn em, thiết bị LRIT là bắt buộc trang bị với các tàu chạy tuyến quốc tế có tổng dung tích từ 300 GT trở lên rồi. Anh phải trang bị ngay cho đội tàu đang khai thác mới được.

Cả hai cùng cười.

Mời các bạn nghe bài tại đây.

Các bài đã đăng
22/07/2016  |  6793 Lượt xem
22/07/2016  |  5504 Lượt xem
22/07/2016  |  4897 Lượt xem
22/07/2016  |  5092 Lượt xem
22/07/2016  |  4838 Lượt xem
22/07/2016  |  6672 Lượt xem
22/07/2016  |  5146 Lượt xem
22/07/2016  |  5656 Lượt xem
22/07/2016  |  5231 Lượt xem
22/07/2016  |  11648 Lượt xem
Trang 1 / 13