Các biện pháp tăng cường an ninh hàng hải cho tàu thuyền

(Vishipel) - Câu chuyện giữa Thuyền trưởng và cán bộ Đăng Kiểm.

Cán bộ Đăng kiểm: Chào anh, xem nào, ái chà, chuyến này tàu chạy qua eo biển Malacca đó hả, điểm đó là điểm nóng về an ninh tàu biển đó nhé, chuẩn bị sẵn sàng đến đâu rồi?

Thuyền trưởng: Vâng, thưa anh, chuyến này tàu em cũng đã chuẩn bị sẵn sàng về các biện pháp tăng cường an ninh hàng hải cho tàu rồi ạ.

Cán bộ Đăng kiểm: Tốt quá, chắc là nắm công ước Solas74 chắc lắm đây, kể tôi nghe một số biện pháp nào?

Thuyền trưởng: Vâng, em cũng vừa đọc lại chương 11 của công ước SOLAS74 đó, chương đó có hiệu lực từ ngày 01/07/2004 và các quy tắc của chương này là cơ sở của Bộ luật quốc tế về An ninh tàu và bến cảng đấy anh ạ. Tất cả các biện pháp tăng cường an ninh hàng hải cho tàu thuyền đều ở phần 2 của Chương 11 hết cả. Trong đó, đối với tàu thuyền thì trách nhiệm tập trung vào các quy định số 6 về trang bị hệ thống báo động an ninh tàu biển, quy định 8 về quyền chủ động của thuyền trưởng về an toàn và an ninh, quy định 9 về các biện pháp kiểm soát và thực hiện, trong quy định 9 thì tàu cũng đã có bản kế hoạch an ninh tàu biển được duyệt và đã có được giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển. Đây, anh kiểm tra hồ sơ giúp.

Cán bộ Đăng kiểm: Tốt rồi, hồ sơ đầy đủ rồi, nhưng này, anh đã được phổ biến về quyết định 62/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa của tàu thuyền chưa? Văn bản đó có liên quan đến biện pháp tăng cường an ninh hàng hải cho tàu thuyền đó.

Thuyền trưởng: Có, em cũng mới được phổ biến về quyết định 62/2014/QĐ-TTg gần đây, theo đó thì tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam chạy khắp các đại dương trên thế giới đều có thể gửi thông tin về dữ liệu vị trí về cho Đài Thông tin Nhận dạng và Truy theo tầm xa Việt Nam. Đương nhiên là tàu em biết trách nhiệm của mình trong việc duy trì thiết bị luôn bật để có thể phát thông tin LRIT theo quy định rồi anh ạ. Em còn biết Đài Thông tin Nhận dạng và Truy theo tầm xa Việt Nam thuộc Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam, hệ thống này có các phương thức, dịch vụ thông tin liên lạc theo tiêu chuẩn GMDSS sẽ giúp kết nối thông tin giữa tàu và bờ được hiệu quả, điều đó sẽ giúp cho tàu thuyền thêm yên tâm khi chạy qua những vùng biển có nguy cơ mất an toàn an ninh hàng hải anh ạ.

Cán bộ Đăng kiểm: Được rồi, tàu anh đã chuẩn bị sẵn sàng về hồ sơ và thiết bị thế này thì cứ yên tâm mà xuất cảng thôi.

Mời các bạn nghe bài tại đây.

Các bài đã đăng
30/03/2017  |  6768 Lượt xem
22/07/2016  |  6794 Lượt xem
22/07/2016  |  4898 Lượt xem
22/07/2016  |  5093 Lượt xem
22/07/2016  |  4838 Lượt xem
22/07/2016  |  6673 Lượt xem
22/07/2016  |  5147 Lượt xem
22/07/2016  |  5657 Lượt xem
22/07/2016  |  5232 Lượt xem
22/07/2016  |  11649 Lượt xem
Trang 1 / 13