Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4” phục vụ thi công dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang

Thứ Năm, 17/03/2016, 08:27 GMT+7

KGG – TG – 02 – 2016

- Vùng biển:       Tỉnh Kiên Giang

- Tên báo hiệu:  “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4”

Căn cứ Đơn đề nghị số 704/ĐĐN-PCKG ngày 15/3/2016 của Công ty điện lực Kiên Giang về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4” phục vụ thi công dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4” phục vụ thi công dự án Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang với những đặc tính nhận biết như sau:

- Vị trí thiết lập báo hiệu: Vùng biển tỉnh Kiên Giang.

- Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

“HC1”

10o09’09,9” N

104o35’53,4” E

10o09’06,2” N

104o35’59,9” E

“HC2”

10o09’01,9” N

104o35’22,4” E

10o08’58,3” N

104o35’28,9” E

“HC3”

10o03’11,6” N

104o32’34,8” E

10o03’08,0” N

104o32’41,3” E

“HC4”

10o02’38,4” N

104o32’57,4” E

10o02’34,8” N

104o33’03,8” E

Tác dụng: Báo hiệu thi công công trình Cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ, tỉnh Kiên Giang.

ĐẶC ĐIỂM NHẬN BIẾT

1. Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Đường kính:         2,0m;

- Hình dạng:           Hình tháp;

- Màu sắc:              Toàn thân sơn màu vàng;

- Dấu hiệu đỉnh:     Một chữ “X” màu vàng;

- Số hiệu:                Kẻ chữ “HC1”, “HC2”, “HC3”, “HC4” màu đỏ;

2. Đặc tính nhận biết ban đêm:

Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng màu vàng, chớp nhóm (3+1), chu kỳ 12 giây;

Tầm hiệu lực ánh sáng: 2,5 hải lý.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện thuỷ hành trình trên vùng biển tỉnh Kiên Giang, chú ý khi đi qua khu vực các phao báo hiệu hàng hải với đặc điểm nhận biết nêu trên, đi cách xa báo hiệu, tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.

Các bài đã đăng
Trang 1 / 508