Về việc sà lan SG 7140 chở đá bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Nai

Thứ Năm, 21/01/2016, 08:02 GMT+7

HCM – 07 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai

Căn cứ Báo cáo số 39/BC-CTBĐATHHĐNB ngày 21/01/2016 của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Nam Bộ về việc sà lan SG 7140 chở đá bị lập úp tại khu vực hạ lưu phao “QG151 P014” phía phải luồng Đồng Nai,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo như sau:

Vào lúc 00 giờ 50 ngày 20/01/2016, sà lan SG 7140 chở đá bị lật úp (đã được kéo vào sát bờ) hàng hóa trên sà lan bị đổ xuống sông tại vị trí có tọa độ như sau:

Tên tàu

Hệ toạ độ WGS-84

Vĩ độ (j)

Kinh độ (l)

Sà lan SG 7140

10051’31,9”N

106051’02,6”E

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

  1. Tàu thuyền hành trình trên tuyến luồng hàng hải Đồng Nai đi cách xa khu vực có toạ độ nêu trên, lưu ý giảm tốc độ, lưu ý tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.
  2. Liên lạc với Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai để biết thêm chi tiết.

Thông tin mới nhất sẽ được thông báo trong các Thông báo hàng hải tiếp theo.

Các bài đã đăng
Trang 1 / 508