Giới thiệu tổng quát về bộ luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng

(Vishipel) - Bộ luật Quốc tế về An ninh Tàu và Bến cảng (Bộ luật ISPS) là thành quả sau hơn một năm làm việc tích cực của Ủy ban An toàn hàng hải IMO và nhóm công tác An ninh hàng hải kể từ phiên họp lần thứ 22 của Đại hội đồng, tháng 11/2001, thông qua nghị quyết A.924 (22) về việc xem xét lại các biện pháp và quy trình ngăn ngừa các hành động khủng bố đe dọa an ninh của hành khách, thuyền viên và an toàn tàu.

Bộ luật ISPS có hiệu lực từ ngày 1/7/2004. Bộ luật đã tạo nên một cơ sở mang tính quốc tế giúp các tàu và bến cảng có thể hợp tác để phát hiện và ngăn chặn các hành động đe dọa tới an ninh trong lĩnh vực vận tải hàng hải.

Mục đích của Bộ luật ISPS nhằm:

  • Thiết lập một khuôn khổ quốc tế liên quan đến hợp tác giữa các Chính phủ Ký kết, các Cơ quan của Chính phủ, chính quyền địa phương và ngành công nghiệp vận tải biển và công nghiệp cảng để phát hiện các mối đe dọa an ninh và để thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối với các sự cố an ninh ảnh hưởng tới tàu hoặc bến cảng được sử dụng trong thương mại quốc tế;
  • Thiết lập vai trò và trách nhiệm của các Chính phủ Ký kết, các Cơ quan của Chính phủ, các chính quyền địa phương và ngành công nghiệp vận tải biển và công nghiệp cảng, tương ứng ở các cấp độ quốc gia và quốc tế để đảm bảo an ninh hàng hải;
  • Đảm bảo việc thu thập sớm, hiệu quả và trao đổi những thông tin liên quan đến an ninh;
  • Đưa ra một phương pháp luận đánh giá an ninh để có được các kế hoạch và qui trình đáp ứng được việc thay đổi cấp độ an ninh; và
  • Đảm bảo chắc chắn rằng các biện pháp an ninh hàng hải đầy đủ và phù hợp đã sẵn sàng.

Những mục đích này phải đạt được bằng cách chỉ định các sĩ quan/ nhân viên thích hợp trên mỗi tàu, trong mỗi bến cảng và trong mỗi công ty vận tải biển để chuẩn bị và triển khai các kế hoạch an ninh được phê duyệt cho mỗi tàu và cảng.

Bộ luật ISPS được áp dụng đối với các loại tàu hoạt động trên tuyến quốc tế sau: tàu khách, gồm cả tàu khách cao tốc; tàu hàng, gồm cả tàu cao tốc, có tổng dung tích 500 trở lên; các dàn khoan di động trên biển; và các bến cảng phục vụ cho các tàu chạy tuyến quốc tế nói trên.

Với tư cách là quốc gia thành viên của Công ước SOLAS 74/78, kể từ khi Bộ luật ISPS có hiệu lực, Việt Nam đã xây dựng được một hệ thống pháp lý bảo đảm an ninh hàng hải, bảo đảm tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn của IMO và các Công ước quốc tế, Nghị quyết của Liên hiệp quốc về chống khủng bố và an ninh hàng hải. Đồng thời, Việt Nam cũng rất tích cực tham gia vào các hoạt động quốc tế về phòng, chống khủng bố, cướp biển, đảm bảo tự do hành hải và an toàn, an ninh hàng hải.

Xin mời nghe bài đọc tại đây

Ý kiến độc giả ( 0 )
Off Telex VNI VIQR