Vishipel tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam và người tàn tật tại Trại nấm Thiện Giao Hải Phòng

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Vishipel) – Sáng ngày 17/10/2015, Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam đã đến thăm và tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam và người tàn tật tại Trại nấm Thiện Giao, Hải Phòng...
Các bài đã đăng