Đài TTDH Nha Trang trao tặng tủ thuốc y tế cho bà con ngư dân tỉnh Khánh Hòa

(Vishipel) – Với mục đích hỗ trợ nâng cao sức khỏe ngư dân đánh bắt trên biển trong các trường hợp bị chấn thương hoặc cần hỗ trợ thông tin y tế khẩn cấp, ngày 08/10/2015 tại hội trường của Đài TTDH Nha Trang, Đại diện Công ty Vishipel - Đài TTDH Nha Trang đã tổ chức trao tặng tủ thuốc, dụng cụ y tế cho bà con ngư dân.

Các bài đã đăng