Vishipel tặng quà cho các em nhỏ Trung tâm Bảo trợ xã hội trẻ em thiệt thòi tại Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân Hải Phòng

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Vishipel) – Sáng ngày 19/09/2015, Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam đã trao tặng quà cho các em nhỏ Trung tâm Bảo trợ xã hội trẻ em thiệt thòi tại Trường Lao động Xã hội Thanh Xuân Hải Phòng...
Các bài đã đăng