Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị của kỹ thuật viên Đài TTDH

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Vishipel) - Hoạt động sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị của kỹ thuật viên Đài TTDH