Độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai (đoạn từ ngã ba Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu)

Thứ Ba, 15/09/2015, 11:19 GMT+7

HCM – 40 – 2015

Vùng biển:    Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng:    Luồng hàng hải Đồng Nai (đoạn từ ngã ba Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu).

Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 865/BC-XNKSHHMN, ngày 9/9/2015 kèm theo các bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/5000, ký hiệu từ ĐN_1508_01 đến ĐN_1508_02 do Xí nghiệp Khảo sát Hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành trong tháng 8 năm 2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi tuyến luồng hàng hải Đồng Nai (đoạn từ ngã ba Mũi Đèn Đỏ đến ngã ba rạch Ông Nhiêu) có chiều dài 9,5 km, chiều rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “Số 0 Hải đồ” là 8,3m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện ra vào luồng hàng hải Đồng Nai đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Các bài đã đăng
Trang 1 / 508