Thông tin LRIT – Hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động Tìm kiếm cứu nạn trên biển

(Vishipel) - Ngày 06/11/2014, Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định số 62/2014/QĐ-TTg về việc ban hành quy chế quản lý, khai thác, sử dụng thông tin nhận dạng và truy theo tầm xa của tàu thuyền (Hệ thống LRIT). Đến nay, hệ thống LRIT của Việt Nam đã đáp ứng được yêu cầu về sử dụng thông tin LRIT nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, giám sát vị trí của các tàu thuyền mang cờ quốc gia, phục vụ công tác quản lý chuyên ngành hàng hải, công tác an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và đặc biệt là hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa của tàu thuyền (Long-Range Identification and Tracking System) LRIT Việt Nam là hệ thống thu nhận, truyền phát, cung cấp thông tin nhận dạng và theo dõi vị trí tàu thuyền hoạt động trên biển đáp ứng yêu cầu của Công ước SOLAS-74 sửa đổi, bổ sung năm 2006 về việc thiết lập hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa (Hệ thống LRIT) của Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO) mà Việt Nam là thành viên. Các thành phần kỹ thuật được lắp đặt trên bờ của Hệ thống LRIT Việt Nam hoạt động liên kết chặt chẽ và dùng chung với hạ tầng hệ thống Thông tin duyên hải hiện có.

Hệ thống LRIT Việt Nam cho phép người dùng cuối giám sát vị trí của các tàu mang cờ quốc tịch Việt Nam hoạt động trên các vùng biển A1, A2, A3 cũng như theo dõi thông tin LRIT của tàu thuyền mang cờ quốc tịch nước ngoài đang hoạt động trong vùng thông tin LRIT của Việt Nam, đã có thông báo dự kiến đến cảng hoặc vùng biển thuộc vùng tài phán của Việt Nam.

Thông thường, thông tin LRIT được phát tự động 6 tiếng/lần từ thiết bị LRIT lắp đặt trên tàu qua vệ tinh Inmarsat về Trung tâm dữ liệu LRIT quốc gia (NDC) để quản lý và lưu trữ. Người sử dụng được cấp tài khoản để có thể truy cập và khai thác hệ thống qua giao diện Web. Theo điều 8 của Quy chế đi kèm quyết định số 62/2014/QĐ-TTg, Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel) được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng, bảo dưỡng, quản trị hệ thống LRIT Việt Nam và thực hiện việc cung cấp thông tin LRIT theo chế độ 24/7, kịp thời, chính xác.

Hiện hệ thống LRIT Việt Nam có 4 loại hình thu nhận thông tin LRIT: đối với các tàu treo cờ quốc gia (Flag state); Thu nhận thông tin LRIT trong khu vực cảng (Port state); Thu nhận thông tin LRIT trong vùng biển được quyền thu nhận thông tin LRIT (Coastal state); và Thu nhận thông tin LRIT phục vụ tìm kiếm cứu nạn (SAR). Đối với thông tin LRIT phục vụ hoạt động TKCN, luồng phát thông tin từ tàu và thu nhận, xử lý thông tin từ người dùng cuối như sau:

Khi tàu gặp các tình huống tai nạn, nguy hiểm và phát báo động cấp cứu, đơn vị chủ trì hoạt động TKCN sẽ ngay lập tức đăng nhập vào hệ thống LRIT Việt Nam và bằng các lệnh nghiệp vụ để kiểm tra  cơ sở dữ liệu đối với các tàu do quốc gia mình quản lý có nằm trong vùng lân cận của tàu bị nạn hay không. Sau đó, bằng sự phối hợp với các Trung tâm Dữ liệu LRIT quốc gia (NDC) và Hệ thống chuyển mạch Dữ liệu LRIT quốc tế, thông tin về dữ liệu vị trí sẽ được hiển thị. Đơn vị chủ trì hoạt động TKCN sẽ có phương án liên lạc với các tàu ở vị trí lân cận tàu bị nạn trợ giúp kịp thời.

Theo đó, để trợ giúp hoạt động TKCN được hiệu quả, tại khoản 4, điều 9 của quy chế kèm theo quyết định số 62/2014/QĐ-TTg đã quy định rõ các tàu thuyền, bao gồm: Tàu chở khách, bao gồm cả tàu cao tốc chở khách, hoạt động trên tuyến quốc tế; tàu chở hàng, bao gồm cả tàu cao tốc chở hàng, có tổng dung tích từ 300 GT trở lên, hoạt động trên tuyến quốc tế; giàn khoan di động có nghĩa vụ duy trì thiết bị LRIT hoạt động theo chế độ 24/7.

Cùng với hệ thống thông tin vô tuyến điện mặt đất và vệ tinh, hệ thống thông tin LRIT thuộc Hệ thống TTDH Việt Nam sẵn sàng trực canh 24/7 để phục vụ thông tin từ tàu thuyền trên biển, góp phần trong việc nâng cao hiệu quả TKCN trên biển cho các tàu thuyền.

Xin mời nghe bài đọc tại đây

Ý kiến độc giả ( 0 )
Off Telex VNI VIQR