Về việc thiết lập mới phao TC1 báo hiệu vị trí đổ đất công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Đà Nẵng năm 2015

Thứ Năm, 02/07/2015, 17:57 GMT+7

DNG - 10 - 2015

Vùng biển

: Đà Nẵng

Tên báo hiệu

: Phao TC1

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ và Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc thả phao TC1 báo hiệu vị trí đổ đất công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Đà Nẵng năm 2015.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập mới phao TC1 báo hiệu vị trí đổ đất công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Đà Nẵng năm 2015 với các đặc tính như sau:

- Tọa độ địa lý:

Tên phao

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

TC1

16°09'59.7"

108°16'07.4"

16°09'56.0"

108°16'14.0"

 

- Tác dụng: Báo hiệu khu vực đổ đất nạo vét;

- Hình dạng: Hình tháp lưới;

- Màu sắc: Toàn thân màu vàng;

- Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng;

- Chữ hiệu: “TC1” màu đỏ;

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp nhóm 3+1, chu kỳ 12 giây;

- Chiều cao toàn bộ: 4,7 m tính đến mặt nước;

- Chiều cao tâm sáng: 3,5m tính đến mặt nước;

- Phạm vi chiếu sáng: 360°;

- Tầm hiệu lực ánh sáng: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.