Hành trình Về nguồn - Qua miền Tây Bắc

(Vishipel) - Ngay sau đại hội, sáng ngày 29/05/2015, xuất phát từ Hải Phòng, đoàn Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel) đã thực hiện chuyến "Hành trình về nguồn - Qua miền Tây Bắc", tham quan, học tập thực tế về truyền thống lịch sử dân tộc với sự tham gia của các đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty và các đoàn viên, quần chúng ưu tú xuất sắc trong toàn Công ty.

Sau gần 4 ngày, được trải nghiệm thực tế qua các điểm dừng chân tại 02 tỉnh Sơn La, Điện Biên đoàn đã trở về an toàn, phấn khởi, kết thúc chuyến hành trình một cách tốt đẹp.

 

Các bài đã đăng