Đoàn Thanh niên Công ty Vishipel tặng quà cho các em nhỏ Trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị TP. Hải Phòng

fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Description
(Vishipel) - Đoàn Thanh niên Công ty Vishipel tặng quà cho các em nhỏ Trường nuôi dạy trẻ em khiếm thị TP. Hải Phòng
Các bài đã đăng