Câu hỏi thường gặp về Phao Cospas-Sarsat 406MHz

1. Phao Cosps-Sarsat 406 MHz là gì?

Phao Cospas-Sarsat 406 MHz được gọi là phao vô tuyến cấp cứu hoặc phao khẩn cấp, là thiết bị phát vô tuyến có thể được kích hoạt trong trường hợp khẩn cấp đe dọa tính mạng để kêu gọi sự trợ giúp của các cơ quan có thẩm quyền.

Phao 406 MHz được thiết kế để sử dụng trên máy báy được gọi là Thiết bị phát định vị khẩn cấp (Emergency Locator Transmitter – ELT). Phao 406 MHz thiết kế sử dụng trên tàu được gọi là Phao Vô tuyến Định vị Vị trí khẩn cấp (Emergency Position-Indicating Radio Beacon - EPIRB). Và phao 406 MHz thiết kế sử dụng cho cá nhân được gọi là Phao Định vị Cá nhân (Personal Locator Beacon – PLB). Một số phao PLB được lắp đặt trên tàu và trên máy bay, nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Một số phao ELT (thường là các phao loại cũ) chỉ phát tín hiệu tương tự trên tần số 121.5 MHz và 243 MHz. Cospas-Sarsat hiện không xử lý các tín hiệu trên tần số này và các phao này chỉ được thu nhận từ các máy bay trong phạm vi gần hoặc cá nhân bị nạn. Để thu nhận các báo động qua vệ tinh Cospas-Sarsat, phao phải là loại phát trên tần số 406 MHz.

2. Phao cấp cứu hoạt động như thế nào?

Khi một phao cấp cứu được kích hoạt, nó phát ra tín hiệu để các vệ tinh thu nhận. Các vệ tinh quỹ đạo Trái đất sẽ thu nhận tất cả các tín hiệu của phao được kích hoạt và chuyển tín hiệu đó tới các trạm mặt đất để tính toán vị trí và báo cáo tới cơ quan cứu nạn.

3. Làm thế nào để đăng ký phao EPIRB, ELT và PLB 406 MHz?

Bạn hãy liên hệ với chúng tôi thông qua địa chỉ website: http://vnmcc.vishipel.vn/Đăngkýtrựctuyến để đăng ký dữ liệu của các phao EPIRB, ELT và PLB.

4. Đối tượng nào phải đăng ký dữ liệu phao Cospas-Sarsat 406 MHz?

Tại Điều 4, Quyết định số 19/2013/QĐ-Tg của Thủ tướng Chính phủ đã quy định rõ nghĩa vụ cung cấp dữ liệu phao Cospas-Sarsat: “Chủ phao Cospas-Sarsat có trách nhiệm cung cấp cho Trung tâm VNMCC thông tin, dữ liệu về phao Cospas-Sarsat chính xác, đầy đủ và kịp thời phục vụ cho công tác tìm kiếm, cứu nạn.

5. Mã Hex là gì? Có thể tìm thấy mã HEX của phao ở đâu?

Mã Hex là một chuỗi 15 ký tự thập lục phân (gồm số từ 0 đến 9 và chữ cái từ A đến F), gọi  tắt là mã 15 Hex  của phao hoặc số 15 Hex ID. Ký tự 15 Hex ID phao là nhận dạng duy nhất của phao 406 MHz và được mã hóa trong bức điện phao phát đi tới các cơ quan tìm kiếm cứu nạn nếu phao của bạn được kích hoạt. Khi phao của bạn kích hoạt các vệ tinh sẽ thu nhận các tín hiệu và chuyển tiếp tới các cơ quan tìm kiếm cứu nạn. Mã Hex  chứa mã quốc gia và các đặc điểm nhận dạng khác liên quan đến phương tiện lắp đặt phao, phụ thuộc vào phương thức mã hóa mà phao sử dụng. Mã Hex có thể nhận dạng phương tiện lắp đặt phao bằng cách sử dụng Call sign, chuỗi số,…

Mã Hex của phao có thể tìm thấy trên nhãn gắn liền trên các phao hoặc trong các tài liệu phao được cung cấp bởi nhà sản xuất. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xác định Mã Hex  của phao, hãy liên hệ với nhà sản xuất phao .

6. Làm thế nào để xác định được mã quốc gia  của phao?

Bạn có thể giải mã 15 ký tự Hex để có được mã quốc gia bằng chương trình “Beacon Message Decode Progam” có trên địa chỉ website của tổ chức Cospas-Sarsat:

https://www.cospas-sarsat.int/en/beacons-pro/beacon-message-decode-program?view=beacon_decoder

Hoặc thực hiện giải mã trên website của ITU (International Telecommunication Union) như sau:

www.itu.int/cgi-bin/htsh/glad/cga_mids.sh

7. Điều gì xảy ra nếu bạn không đăng ký dữ liệu phao 406 MHz?

Khi bạn không đăng ký dữ liệu phao Cospas-Sarsat hệ thống vẫn sẽ hoạt động nhưng bạn không tận dụng được lợi ích của việc chủ sở hữu phao và lợi thế của công nghệ hiện thời. Hệ thống Cospas-Sarsat được thiết kế để cung cấp cả thông tin về vị trí và nhận dạng. Thông tin nhận dạng như hô hiệu vô tuyến và số đuôi máy bay có thể được mã hóa trong phao khẩn cấp 406 MHz. Rất quan trọng trong việc đăng ký số seri của phao được được mã hóa vì thông tin về người sử dụng phao không được mã hóa trong bức điện phao. Hơn nữa, một vài quốc gia sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật nếu không đăng ký.

Khi hệ thống có được một vị trí (hoặc là sử dụng hiệu ứng Doppler hoặc sử dụng vị trí được mã hóa trong các bức điện phao 406 MHz), các nhân viên tìm kiếm và cứu nạn có thể hỗ trợ người bị nạn. Tuy nhiên, khi vị trí không có sẵn, các nhân viên tìm kiếm và cứu nạn phải dựa vào các thông tin đăng ký. Trong trường hợp này, việc cứu nạn có thể bị trì hoãn đến khi Hệ thống xác định được vị trí. Ngay cả khi có một vị trí, việc cứu nạn vẫn có thể bị trì hoãn đến khi xác định được tính chất bị nạn và khả năng  tới vị trí bị nạn của cơ quan cứu nạn. Khi đăng ký phao, nên đưa ra 02 địa chỉ liên hệ, một trong số đó luôn sẵn sàng để các nhân viên tìm kiếm cứu nạn liên hệ 24/7.

Các phao có thể bị thất lạc hoặc bị kích hoạt ngoài ý muốn nếu không được bảo dưỡng đúng cách. Trong trường hợp đó, các dữ liệu đăng ký có thể được sử dụng để liên lạc với chủ phao hoặc đầu mối liên hệ khẩn cấp để xác định đây không phải là tình huống khẩn cấp. Điều này có thể giúp cho các chủ phao khắc phục lỗi của phao và giúp cho các cơ quan SAR có các hành động thích hợp khi không phải là tình huống khẩn cấp. Như vậy, việc đăng ký phao có thể giúp bạn tránh sử dụng nguồn tài nguyên tìm kiếm cứu nạn trong trường hợp không cần thiết cũng như không đặt người cứu nạn vào các tình huống nguy hiểm.

8. Tại sao 2 năm phải làm mới dữ liệu đăng ký phao?

Thông tin đăng ký bạn cung cấp được sử dụng để hỗ trợ định vị trí của bạn trong trường hợp khẩn cấp. Theo đó, thông tin cần phải chính xác và cập nhật. Tổ chức IMO khuyến nghị rằng các thông tin đăng ký cần được cập nhật hàng năm. Quan trọng hơn nữa, thông tin đăng ký chính xác sẽ hỗ trợ bảo vệ an toàn cho sinh mạng của bạn.

9. Hô hiệu vô tuyến là gì?

Trong việc quảng bá và liên lạc vô tuyến, một đài phát có duy nhất một hô hiệu. Hô hiệu vô tuyến có thể được ấn định bởi cơ quan chính phủ hoặc phi chính phủ hoặc các tổ chức, cá nhân. Đây chỉ là thông tin bổ sung trong việc đăng ký. Đây không phải là trường thông tin bắt buộc. Nếu bạn không có số hô hiệu, bạn có thể để trống trường này.