Nghị định số 66/2014/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai

Số/Ký hiệu 66/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/07/2014
Ngày có hiệu lực 20/08/2014
Người ký Nguyễn Tấn Dũng
Trích yếu Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định