Điều 10 và điều 11. Chương II. Nghị định 80/2012/NĐ-CP về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá

Hỏi: Xin cho biết các nội dung công bố mở, đóng cảng cá như thế nào?

Ảnh minh họa

Trả lời: Theo Điều 10 và điều 11. Chương II. Nghị định 80/2012/NĐ-CP về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thì các trình tự và thủ tục công bố mở cảng cá như sau:

Điều 10. Nội dung công bố mở cảng cá

1. Tên cảng, loại cảng cá;

2. Địa chỉ, vị trí tọa độ của cảng cá;

3. Vị trí điểm đầu của luồng, độ sâu, chiều rộng luồng vào cảng;

4. Độ sâu vùng nước đậu tàu, chiều dài cầu cảng;

5. Cỡ, loại tàu cá lớn nhất có thể cập cảng;

6. Năng lực bốc dỡ hàng hoá và các dịch vụ nghề cá của cảng cá;

7. Thời gian cảng cá bắt đầu hoạt động.

Điều 11. Nội dung công bố đóng cảng cá

1. Tên, loại cảng cá;

2. Địa chỉ, vị trí tọa độ của cảng cá;

3. Lý do đóng cảng cá;

4. Thời gian bắt đầu đóng cảng cá