Thư cảm ơn của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam

(Vishipel) - Sáng ngày 05/06/2014, tại Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam (Vishipel) đã trao tặng 05 bộ thiết bị điện thoại vệ tinh Isatphone Pro cho lực lượng Cảnh sát biển VN và 05 bộ thiết bị điện thoại vệ tinh Isatphone Pro cho Cục Kiểm ngư VN nhằm tiếp thêm ý chí, sức mạnh cho các chiến sỹ thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, Kiểm ngư Việt Nam đang ngày đêm kiên trung bám trụ quyết tâm giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Với tấm lòng của toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Vishipel đối với lực lượng Cảnh sát biển VN, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển VN đã gửi Thư cảm ơn tới Công ty Vishipel, chúng tôi xin trích đăng bức thư như sau: