VISHIPEL được uỷ quyền trở thành nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) kiểm tra thiết bị LRIT cho đội tàu Việt Nam

Thứ Ba, 09/12/2008, 10:00 GMT+7
fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Content

Ngày 24/11/2008, tại Theo công văn số 1213/ĐKVN, Cục Đăng Kiểm Việt nam chính thức chỉ định Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (VISHIPEL)  trở thành ASP (Application Service Provider) cho các thiết bị LRIT.

Với vai trò là ASP, VISHIPEL có chức năng và nhiệm vụ thực hiện các cuộc thử ứng dụng phù hợp (Conformance test) đối với các thiết bị LRIT được lắp trên các tàu biển Việt Nam và sẽ cấp báo cáo thử phù hợp (Conformance test report) làm cơ sở để Đăng kiểm Việt Nam cấp và xác nhận các giấy chứng nhận an toàn liên quan đến thiết bị LRIT.

Các chủ tàu và nhà cung cấp lắp đặt thiết bị có yêu cầu thử phù hợp với thiết bị LRIT xin liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Trung tâm Dịch vụ khách hàng – VISHIPEL
Tại Hải phòng
Địa chỉ: Số 2 Nguyễn Thượng Hiền – Quận Hồng Bàng – T.p Hải phòng
Tel/Fax: 031.3842073
Email:
marketing@vishipel.com.vn

Tại Hà nội
Địa chỉ: Số 7A Láng Hạ
Tel/Fax: 04.38561371
Email:
marketing@vishipel.com.vn

 

Tin tham khảo:

Ngày 19/5/2006, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) đã thông qua Nghị quyết MSC.81, bổ sung sửa đổi Công ước SOLAS-74 về việc thiết lập hệ thống nhận dạng và truy theo tầm xa (LRIT - The Long range Identification and Tracking of Ships) và sửa đổi này đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2008.

Theo Nghị quyết SOLAS V/19 về hệ thống LRIT sẽ áp dụng với các tàu được đóng vào hoặc sau ngày 31/12/2008. Bên cạnh đó, tại cuộc họp MSC 84 của IMO diễn ra trong tháng 5/2008 đã đưa ra yêu cầu bắt buộc đối với tất các thiết bị LRIT được lắp đặt trên tàu phải được kiểm tra phù hợp (Conformance test) bởi một ASP do Chính phủ thành viên lựa chọn và phải được cấp chứng chỉ Hợp chuẩn LRIT trước tháng 12/2008.