fjrigjwwe9r2WS_TB_DataWeb:Content

CÔNG TY TNHH MTV THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HÀNG HẢI VIỆT NAM (VISHIPEL)

Địa chỉ : Số 02 Nguyễn Thượng Hiền - P. Minh Khai - Q. Hồng Bàng - TP. Hải Phòng. 
Điện thoại  : +84 (0)225 3746464
Fax : +84 (0)225 3747062
Hotline : +84 (0)978 000247
Email : contact@vishipel.com.vn; truyenthong@vishipel.com.vn

 

 

Sơ đồ Tổ chức

Ban lãnh đạo

Khối phòng chuyên môn

Khối Chi nhánh và Trung tâm

Hệ thống Thông tin Duyên hải Việt Nam

Vị trí địa lý
Hỗ trợ sản phẩm
  Tel:    +84-(0)225-374 6456
  Fax:   +84-(0)225-374 6456
Hỗ trợ giải pháp và dịch vụ
  Tel:    +84-(0)-225-3569330
  Fax:   +84-(0)-225-3842073